Přeskočit na obsah

O nás

Spolek Pontopolis byl založen v roce 2008. Jeho cílem je zvyšovat povědomí o globálních problémech, lidských právech, rozvojových tématech, národnostních menšinách apod.

Nedílnou součástí spolku se stala pomoc a zapojování cizinců žijících v regionu do různorodých aktivit a pomáhat jim v integraci do společnosti. V současné době jsou součástí spolku cizinci z Afriky, Sýrie, Vietnamu, Albánie, Anglie nebo Ukrajiny. Účastní se našich akcí, jejich děti našich táborů a jsou také součástí některých akcí jako lektoři, přednášející, hudebníci ať na školách nebo pro veřejnost. Ve spolku rádi používáme termín „naši cizinci“. Práce s našimi cizinci vedla k dalším projektům spolku.

Mezi největší projekty patří „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta v Pardubickém kraji“. Jeho cílem je skrze přednášky a workshopy přiblížit žákům ZŠ a SŠ jiné kultury světa, seznámit je se současnými globálními problémy a přiblížit propojenost globálních problémů s naší zemí.

Naše aktivity a akce se snaží reagovat na aktuální dění ve světě.

Spolek se časem stal nedílnou součástí kulturního života na Poličsku.

V roce 2002 jsme založili spolu s Radimem Vizvárym festival pantomimy v ČR MIME FEST, který prezentuje současné mimické umění na profesionální úrovni. 

Velkou podporu má Pontopolis od města Poličky. V roce 2014 město zapůjčilo spolku své prostory na ulici Riegrova č.p. 52 a podpořilo jej finanční částkou na opravy. Během jednoho roku za pomoci 60ti dobrovolníků jsme prostory opravili a doposud využíváme jako naše zázemí a pro konání menších akcí.