Přeskočit na obsah
Slide

Globální a rozvojové vzdělávání na Poličsku

V rámci projektu proběhne festival Jeden svět na školách a Jeden svět pro veřejnost.

JSNS 27. -31. 3. 2023 – bližší informace Vám zašleme emailem.

Jeden svět pro veřejnost – program najdete na FB, který je pravidelně aktualizován.

https://www.facebook.com/JedenSvetPolicka/

Projekt byl podpořen Českou rozvojovou agenturou. V rámci projektu nabídneme školám celkem 30 přednášek s globální rozvojovou tématikou.

Kontaktní osoba: Simona Cacková: T: 737 536 975, Email: skoly.pontopolis@gmail.com

Název přednášky Termín Škola
1. Uganda_Amutuhaire Josaline 26. 4. 2023 od 8:00Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora
2. Uganda_Amutuhaire Josaline26. 4. 2023 od 10:00Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora
3. Současné válečné konflikty_Markéta Kutilová 26. 4. 2023 od 8:00Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora
4. Současné válečné konflikty_Markéta Kutilová 26. 4. 2023 od 10:00Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora
5. Současné válečné konflikty_Markéta Kutilová 25. 5.2023 od 10:30Střední škola technická Vysoké Mýto
6. Aboriginci_Eliška Doubková 9. 6. 2023 od 8:00 ZŠ Pomezí
7. Aboriginci_Eliška Doubková 9. 6. 2023 od 10:00ZŠ Pomezí
8. Břehy nejsou na dohled_Jitka Kosíková 10. 11. 2023 od 8:00SOŠ a SOU Polička
9. Břehy nejsou na dohled_Jitka Kosíková 10. 11. 2023 od 11:00Gymnázium Moravská Třebová
10. Břehy nejsou na dohled_Jitka Kosíková 16. 11. 2023 od 8:00SOU Svitavy
11. Břehy nejsou na dohled_Jitka Kosíková 16. 11. 2023 od 10:00SOU Svitavy
12. Břehy nejsou na dohled_Jitka Kosíková 10. 11. 2023 od 9:00 SOŠ a SOU Polička
13. Uganda_Petra Jílkováa Mady Hillard 6. 12. 2023 8:00 Zámecká Litomyšl
14. Uganda_Amutuhaire Josaline19.10. 2023 od 8:00 ZŠ Svitavy Felberova 7. ročník
15. Uganda_Amutuhaire Josaline19. 10. 2023 od 10:00 ZŠ Svitavy Felberova 7. ročník
16. Uganda_Amutuhaire Josaline20. 10. 2023 od 8:00 ZŠ Pomezí 4. třída
17. Uganda_Amutuhaire Josaline20. 10. 2023 od 10:00 ZŠ Pomezí 5. třída
18. Uganda_Amutuhaire Josaline23. 10. 2023 od 8:00 ZŠ Na Lukách 8.B
19. Uganda_Amutuhaire Josaline23. 10. 2023 od 10:00 ZŠ Pomezí 3.třída
20. Uganda_Amutuhaire Josaline24. 10. 2023 od 8:00 ZŠ Pomezí 2. stupeň
21. Uganda_Amutuhaire Josaline24. 10. 2023 od 10:00 ZŠ Pomezí 2. stupeň
22. Lucie Juříková_Bengálské děvčátko 1.12. od 8:00ZŠ Pomezí 1.třída
23. Lucie Juříková_Bengálské děvčátko 1.12. od 10:00ZŠ Pomezí 2.třída
24. Lucie Juříková_Bengálské děvčátko 4.12. od 8:00ZŠ Svitavy Felberova 5. ročník
25. Lucie Juříková_Bengálské děvčátko 4.12. od 10:00ZŠ Svitavy Felberova 5. ročník
26. Lucie Juříková_Bengálské děvčátko8.12. od 8:00ZŠ Na Lukách 3.A
27. Lucie Juříková_Bengálské děvčátko8.12. od 10:00ZŠ Na Lukách 3.B
28.Uganda_Amutuhaire Josaline8. 9. od 8:00 ZŠ Spálené Poříčí
29. Uganda_Amutuhaire Josaline8.9. od 10:00 ZŠ Spálené Poříčí
30. Uganda_Petra Jílková Mady Hillard 6. 12. 2023 od 10:00 Zámecká Litomyšl

Besedu je možné udělat i pro menší děti pouze v českém jazyce.

Záměr projektu

Zvýšení informovanosti pedagogů, žáků ZŠ a SŠ a veřejnosti v oblasti globálního rozvojového vzdělávání a osvěty v Pardubickém kraji.

Projekt chce účastníky seznámit s aktuálními globálními problémy jako jsou současné válečné konflikty a s nimi spojená uprchlická krize, globální oteplování, nedostatek vody atd. Projekt chce, aby si lidé uvědomili, že jsou zodpovědní za důsledky svého chování. Pořádáním akcí pro veřejnost, pedagogy, žáky a studenty škol v Pardubickém kraji bychom rádi vzbudili zájem, motivaci a uvědomění si, že lidé jsou součástí těchto problémů, že jejich chování, občanská iniciativa a jejich činy mají větší vliv, než si doposud uvědomovali a mohou ovlivnit řešení těchto problémů to v globálním měřítku. Projekt vychází z dlouholeté zkušenosti spolku a jeho prací se školami a veřejností.

Cílová skupina

  • žáci a studenti (ZŠ a SŠ v Pardubickém kraji)
  • pedagogové škol z Pardubického kraje
  • široká veřejnost

Cíle

  1. vzbudit u žáků zájem o témata globálního rozvojového vzdělání a osvěty, dát jim možnost poznat život v rozvojových zemích
  2. zlepšit znalosti veřejnosti o mezinárodní i české rozvojové spolupráci
  3. vytvořit nový web spolku, přívětivější pro jeho uživatele především pak pro školy

Výstupy

Cíl 1

Výstup 1.1.

Nabídka a organizace akcí pro ZŠ a SŠ v oblasti GRV (zohlednění průřezových témat rámcového vzdělávacího programu) – filmové projekce, přednášky, workshopy

Aktivita 1.1.1.

Organizace festivalu dokumentárních filmů Jeden svět na školách

Aktivita 1.1.2

Tvorba nabídky pro ZŠ a SŠ z oblasti GRV –přednášky na téma problematiky zemí třetího světa, poznávání jiných kultur, workshopy

Aktivita 1.1.3

Organizace přednášek, workshopů a zajištění hostů do škol

Aktivita 1.1.4

Zveřejnění akcí na webu a FB spolku

Výstup 1.2.

Informovanost společnosti a šíření osvěty o globálních problémech prostřednictvím dokumentárních filmů, besed, veřejných debat, koncertů, aj.

Aktivita 1.2.1

Organizace festivalu JEDEN SVĚT pro veřejnost

Aktivita 1.2.2

Organizace akce pro veřejnost „Čas pro neobyčejné zážitky“, prezentace spolku

Aktivita 1.2.3

Propagace jednotlivých událostí/aktivit – vydávání tiskových zpráv, inzerce na webu a FB spolku

Výstup 1.3

Nový web spolku

Aktivita 1.3.1.

Oslovení firmy pro tvorbu nového webu, objednávka

Aktivita 1.3.2.

Naplnění webu spolku, správa webu, nabídka a kalendář akcí pro školy

PROJEKTY