Přeskočit na obsah

CIRK&MIME- kreativitou k ostatním

Projekt je zaměřen na podporu lektorů a pedagogů v oblasti kreativního vzdělávání. Nabídne tvůrčí dílny, jejichž cílem je zvýšení kompetencí vedoucích profesionálních lektorů při práci s různorodou skupinou dětí a žáků a předávání zkušeností s výukou daného oboru. Projekt dále podpoří zúčastněné pedagogy a zvýší jejich kompetence skrze seznámení se s druhy umění a disciplínami, jako je pantomima, klaunérie, etnická hudba aj. Naučí je nové metody výuky skrze pohyb nebo hudbu.  Projekt předpokládá zapojení mateřských, základních, středních a uměleckých škol do workshopů o délce 2 do 4 vyučovací hodiny. Vysoce profesionální lektorské zajištění předpokládá účast zahraničních a českých etablovaných umělců a pedagogů z oboru. V průběhu 10 měsíců bude podpořeno minimálně 109 lektorů a pedagogů. Nabízené aktivity mají multikulturní a sociální přesah.