Přeskočit na obsah
Slide

Jeden svět v Poličce 2023

27.3. – 1.4. 2023 Jeden svět pro veřejnost

Festival Jeden svět je už více než dvě desetiletí jednou z neodmyslitelných součástí působení společnosti Člověk v tísni. Od svého vzniku v roce 1999 přináší domácímu publiku dokumentární filmy o lidských právech z celého světa, které se promítají v desítkách měst po celé republice a také na českých základních a středních školách. Jeden svět získal čestné uznání organizace UNESCO za výchovu k lidským právům.

Jeden svět je dnes největším festivalem svého druhu na světě. 

Každoročně na něj přijíždějí desítky hostů z různých zemí světa – nejen filmových tvůrců a tvůrkyň, ale také protagonistů a obhájců a obhájkyň lidských práv. Diskuse s nimi jsou jedním z pilířů programu.

Organizační tým také usiluje o přístupnost pro všechny divačky a diváky, včetně těch nevidomých a slabozrakých, neslyšících a nedoslýchavých nebo lidí se sníženou pohyblivostí.

V posledních letech zasáhla festival – tak jako ostatní, nejen kulturní akce – pandemická vlna a zdravotní opatření s ní spojená v roce 2021 zabránila pořádání festivalu fyzicky.

Ředitelem festivalu je od roku 2017 Ondřej Kamenický. 

Člověk v tísni vznikl v roce 1992 a dnes je jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě. Pomáhá lidem v 38 zemích světa a doma se kromě pořádání Jednoho světa věnuje také vzdělávání a pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení. 

25. ročník celorepublikově

12. ročník v Poliččce

V letošním roce v Poličce promítneme celkem 5 filmů v průběhu 3 dnů, po kterých bude následovat debata s hosty.

Dramaturgie festivalu stále stojí na hledání průniku mezi silnými příběhy o aktuálních problémech a kauzách, uměleckými kvalitami uváděných děl a jejich výjimečným řemeslným zpracováním. Pojetí lidských práv vnímáme stále v jeho širokém kontextu a snažíme se je ukazovat na tématech a v souvislostech, které nemusí být zřejmé v prvním plánu, ale o to víc jsou aktuální.

PROJEKTY