aktuality

Výstava "Příběhy bez konce - Beztrestné násilí na severním Kavkaze"

7. listopadu 2016

7. - 30. listopadu v Centru Pontopolis a v Divadelním klubu

Výsledek obrázku pro "Příběhy bez konce - Beztrestné násilí na severním Kavkaze"

Žádný jiný region na evropském kontinentu nezkusil za posledních dvacet let tolik jako severní Kavkaz. Dvě ničivé války, terorismus, do současnosti všudypřítomné násilí a nespravedlnost. Ani dnes přitom situace na tomto kousku země na hranicích Evropy zdaleka není mírová a lidé se dál oprávněně bojí o svoji bezpečnost. Hlavní město Čečenska Groznyj bylo sice za poslední roky honosně zrekonstruováno, za novými fasádami ovšem dál panuje strach. Kdykoli si pro kohokoli mohou přijít a člověk prostě zmizí. Na rozdíl od dřívějších dob je dnes ovšem pro místní obhájce lidských práv, kteří se snaží i v těžkých podmínkách nalézat spravedlnost, daleko složitější k problematice severního Kavkazu přitáhnout mezinárodní pozornost – a právě tato výstava chce přispět k jejich snažení.

Výstavu pořádá spolek Pontopolis ve spolupráci se společností Člověk v tísni, Divadelním spolkem Tyl a díky finanční podpoře České rozvojové agentury.

 

Více...

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. - Rádio Svobodná Evropa

13. října 2016

Okolnosti vzniku a základní rysy vývoje československé redakce RFE.

Okolnosti vzniku a základní rysy vývoje československé redakce Rádia Svobodná Evropa jsou základními okruhy přednášky, která se uskuteční ve čtvrtek 13. října od 18 hodin v Centru Pontopolis, Riegrova 52. Kromě organizace této instituce se zaměříme na poslech vysílání v Československu, na reakce režimu i obyvatelstva. Cílem je pokusit se alespoň z části odpovědět na nelehkou otázku, jaký byl význam Rádia Svobodná Evropa pro české dějiny a co zde po něm zůstalo. Kromě výkladu se naskytne také možnost vyslechnout ukázky autentických nahrávek vysílání tohoto rádia. Tímto tématem nás provede PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., který pracoval jako dokumentarista a později vedoucí skupiny dokumentace Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR. Byl také krátce zaměstnancem Ústavu pro studium totalitních režimů. Nyní působí ve Vojenském historickém ústavu. V poslední době se také věnuje problematice druhého a třetího odboje, armádě v době normalizace a obranné politice Československa v sedmdesátých a osmdesátých letech. Je autorem několika knih, desítek studií a článků. Vstupné bude 50 Kč a studenti zdarma. Akce se koná díky finanční podpoře Pardubického kraje a města Poličky.

 

 

Více...

Projekce dokumentu Heleny Třeštíkové Mallory a beseda s Miroslavou (Mallory) Neradovou

7. června 2016

úterý 7. června 2016 od 19 hod v Divadelním klubu, vstupné 50 Kč

V rámci projekcí filmů nominovaných na Cenu Pavla Kouteckého promítneme časosběrný dokument Heleny Třeštíkové Mallory. Po projekci bude následovat debata s hrdinkou filmu Miroslavou (Mallory) Neradovou.

 Mnoho drogově závislých matek je při narození dítěte skálopevně rozhodnuto s narkomanií přestat, málokterá to však zvládne. Mallory svůj život kvůli malému Kryštofovi restartovat dokázala, přestože „nečekala, že to bude tak hustý“. V průběhu třinácti let navázala několik špatných vztahů, žila půl roku v nepojízdném autě, syna dala na čas do ústavu, na úřadech se marně snažila zajistit pro ně dostupné bydlení. Díky své nezdolnosti a odhodlání ale nakonec dokázala nepřízeň osudu zvrátit. Nejnovější časosběrný snímek režisérky Heleny Třeštíkové, oceněný na MFF v Karlových Varech, přináší životní příběh, který spěje ke světlu na konci tunelu.

 

Více...