PROJEKTY

 
 

„Podpora rozvojového vzdělání a osvěty – Pardubický kraj“

Projekt je realizován v rámci programu Globální rozvojové vzdělávání a osvěta, který je financován Českou rozvojovou agenturou. Cílem činnosti je zvýšit odborné znalosti pedagogů ZŠ a SŠ v rámci globálního rozvojového vzdělávání, vzbudit zájem o tato témata mezi veřejností a žáky/studenty, informovat cílové skupiny o problematice rozvojových zemí a globálních souvislostech. V rámci projektu pořádáme pro žáky, učitele ZŠ a SŠ a veřejnost besedy, přednášky, filmové projekce, workshopy, výstavy, sportovní a kulturní akce s globální a rozvojovou tématikou. 

„Starý-mladý svět“

Projekt je realizovaný za podpory města Poličky a Pardubického kraje. Jeho cílem je představit zejména "polistopadové" generaci každodenní realitu života v totalitním režimu a přispět tak k udržení v povědomí a oživení. V rámci přednášek, koncertů, výstav, filmových projekcí jak pro školy, tak pro veřejnost se zaměřujeme nejen na období komunismu v Československu, ale snažíme se přiblížit i ostatní totalitní a autoritářské režimy v dalších zemích světa. Informace o plánovaných akcích i těch proběhlých naleznete zde.  

Výsledek obrázku pro zdena mašínová

„Podpora multikulturní výchovy v Pardubickém kraji“

Projekt je realizován za podpory MŠMT. Hlavním cílem je zvýšit nabídku akcí s multikulturní tématikou pro základní a střední školy v Pardubickém kraji a zvýšit kompetence pedagogických pracovníků v oblasti multikulturní výchovy. Snaží se poukázat na současné problémy a potlačit tak narůstající rasistické a xenofobní nálady v ČR a přispět k pochopení jiných kultur a národností formou přednášek, výstav, besed, filmových projekcí a zapojením škol do celorepublikových kampaní. 

„Odezdi/ ke zdi“

Projekt je realizován díky podpoře Ministerstva kultury, Pardubického kraje, MŠMT, Člověka v Tísni, České rozvojové agentury a města Poličky. Cílem projektu je upozornit nejen obyvatele České Třebové, že xenofobní přemýšlení není imaginárním pojmem, naopak je skryté, a proto velmi silně ukotvené téměř v každém z nás. Projekt upozorňuje na výraznou segregaci téměř tisícové skupiny obyvatel v podmínkách, které nepodporují důstojný plnoprávný život, zdravou výchovu a růst sebevědomých a odpovědných jedinců. Cílem činnosti je zároveň posílit sebevědomí romské komunity a vyzdvihnout specifické hodnoty, které mohou být přínosem pro většinovou populaci. Informace o výstupu z projektu výstavy Odezdi/ ke zdi naleznete zde.

„Between Arts and Creativity“

Projekt je financován Evropskou unií v rámci programu Creative Europe. Jedná se o dvouletý projekt realizovaný ve spolupráci s Onestage Performing Arts Project z Itálie, kteří jsou leadři projektu, Mimestudio Dresden e. V. a Fundatia Parada z Rumunska.

Cílem činnosti je propojení čtyř uměleckých skupin z různých zemí EU, které působí v různých uměleckých oblastech. Díky této spolupráci dát jejich činnosti mezinárodní rozměr, podporovat nadnárodní mobilitu umělců a uměleckých děl a zároveň přiblížit lokálnímu publiku jejich činnost, a vytvořit tak trvalé vztahy mezi uměleckými skupinami. Díky společným tréninkům umělců, v rámci kterých budou přizváni i studenti základních a středních škol, podporovat kreativitu mezi mladými lidmi. Výstupem projektu budou čtyři divadelní představení, která budou mixem různých tvůrčích přístupů zúčastněných zemí.