O nás

Zapsaný spolek Pontopolis vznikl v listopadu 2008.

Byl založen za účelem pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, kterými se snaží představit široké veřejnosti jiné kultury světa. Spolek pořádá zejména v Poličce mnoho výstav, besed i filmových projekcí pro školy i širokou veřejnost, jejichž cílem je zvýšit povědomí o národnostních menšinách, minoritách a odlišných kulturách. Pontopolis také pomáhá cizincům žijícím v regionu začlenit se do společnosti a pochopit českou kulturu.

V dalších činnostech se spolek zaměřuje na připomínání období komunismu v Československu a ostatních státech Východního bloku a Sovětského svazu, zároveň se také snaží otevírat diskuzi nad dnešním stavem demokracie u nás a přibližovat nedemokratické režimy v ostatních zemích světa.

Pontopolis se stal během let své činnosti nedílnou součástí kulturního života v Poličce a okolí.

 

PROJEKTY

 
 

„Podpora rozvojového vzdělání a osvěty – Pardubický kraj“

Projekt je realizován v rámci programu Globální rozvojové vzdělávání a osvěta, který je financován Českou rozvojovou agenturou. Cílem činnosti je zvýšit odborné znalosti pedagogů ZŠ a SŠ v rámci globálního rozvojového vzdělávání, vzbudit zájem o tato témata mezi veřejností a žáky/studenty, informovat cílové skupiny o problematice rozvojových zemí a globálních souvislostech. V rámci projektu pořádáme pro žáky, učitele ZŠ a SŠ a veřejnost besedy, přednášky, filmové projekce, workshopy, výstavy, sportovní a kulturní akce s globální a rozvojovou tématikou. 

„Starý-mladý svět“

Projekt je realizovaný za podpory města Poličky a Pardubického kraje. Jeho cílem je představit zejména "polistopadové" generaci každodenní realitu života v totalitním režimu a přispět tak k udržení v povědomí a oživení. V rámci přednášek, koncertů, výstav, filmových projekcí jak pro školy, tak pro veřejnost se zaměřujeme nejen na období komunismu v Československu, ale snažíme se přiblížit i ostatní totalitní a autoritářské režimy v dalších zemích světa. Informace o plánovaných akcích i těch proběhlých naleznete zde.  

Výsledek obrázku pro zdena mašínová

„Podpora multikulturní výchovy v Pardubickém kraji“

Projekt je realizován za podpory MŠMT. Hlavním cílem je zvýšit nabídku akcí s multikulturní tématikou pro základní a střední školy v Pardubickém kraji a zvýšit kompetence pedagogických pracovníků v oblasti multikulturní výchovy. Snaží se poukázat na současné problémy a potlačit tak narůstající rasistické a xenofobní nálady v ČR a přispět k pochopení jiných kultur a národností formou přednášek, výstav, besed, filmových projekcí a zapojením škol do celorepublikových kampaní. 

arrow
 

Výroční zprávy

 
 

arrow