MŠMT_Podpora multikult...

 Cílem je vzbudit u žáků zájem o multikulturní témata a dát jim možnost poznat život a kulturu jiných zemí.

- příklady dobré praxe - inovace ve výuce - přístup k pravdivým informacím - kvalita aktivit - kvalita lektorů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt nabídne  besedy a workshopy s multikulturní tématikou pro ZŠ a SŠ v Pardubickém kraji. 

 

„Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podpory vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2022“.