Globální rozvojové vzdělávání a osvěta v Pardubickém kraji 2022

Záměrem projektu je vzbudit zájem a zvýšit povědomí společnosti o globální problematice – lidských právech, životu v zemích třetího světa, rozvojové spolupráci aj. Chtěli bychom dosáhnout aktivního zapojení občanů Pardubického kraje, v boji proti celosvětové chudobě, porušování lidských, utlačování etnických menšin aj. a to v době stále se zvyšujícího nacionalismu, rasismu a xenofobie. Osvětovými akcemi potom bojovat proti těmto nepřijatelným fenoménům.

 

Projekt vychází z dlouholeté zkušenosti spolku, kdy se Pontopolis se věnuje problematice globálních rozvojových témat a osvěty. Máme jasnou představu o tom, jakou znalost mají školy i veřejnost v našem území. Upřímně musíme říci, že toto téma je v současné době více než potřeba školám přibližovat. Nacházíme se v době, kde jsou nejen mladí lidé, ale i pedagogové vystaveni spoustě dezinformací a my věříme, že díky seriózním aktivitám, se jim podaří daná témata více pochopit a informace lépe třídit.

Projekt je zaměřen na globální rozvojové vzdělávání a osvětu na školách a pro veřejnost v Pardubickém kraji. Jeho cílem je podpořit informovanost v oblasti globálních rozvojových témat skrze přednášky, besedy, koncerty či workshopy.

Jeho cílem je zvýšit informovanost ve výše zmíněných oblastech. Pontopolis má letité zkušenosti a veškeré předpoklady k tomu, aby projekt úspěšně realizoval.